پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش انجام گرفته است. برای رشته های حسابداری و اقتصاد مناسب است و در 40 اسلاید کامل می باشد. در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید […]

ادامه مطلب

پاورپوینت صندوق های بازنشستگی این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع صندوق های بازنشستگی انجام گرفته است. برای رشته های حسابداری و اقتصاد مناسب است و در ۱۳ اسلاید کامل می باشد. در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه […]

ادامه مطلب

پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی انجام گرفته است. برای رشته های حسابداری و اقتصاد مناسب است و در 9 اسلاید کامل می باشد. در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و […]

ادامه مطلب

پاورپوینت سيستم هاي هزينه يابي این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع سيستم هاي هزينه يابي انجام گرفته است. برای رشته های حسابداری و اقتصاد مناسب است و در 51 اسلاید کامل می باشد. در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود […]

ادامه مطلب

پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه این تحقیق بصورت PowerPoint وبا موضوع رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه انجام گرفته است. برای رشته حسابداری مناسب است ودر 15 اسلاید کامل می باشد. در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می […]

ادامه مطلب

پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب این تحقیق بصورت PowerPoint وبا موضوع توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب  انجام گرفته است. برای رشته های مدیریت و اقتصاد و حسابداری مناسب است و در 50 اسلاید کامل می باشد. در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل […]

ادامه مطلب

پاورپوینت حسابداری اجاره ها این تحقیق بصورت PowerPoint وبا موضوع حسابداری اجاره ها  انجام گرفته است. برای رشته حسابداری مناسب است ودر 18 اسلاید کامل می باشد. در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.     فهرست اسلایدها […]

ادامه مطلب

پاورپوینت پول شویی این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع پول شویی  انجام گرفته است. برای رشته حسابداری مناسب است ودر 13 اسلاید کامل می باشد. در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.     فهرست اسلایدها مقدمه تعریف […]

ادامه مطلب

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای این تحقیق بصورت PowerPoint با موضوع بودجه بندی سرمایه ای  انجام گرفته است. برای رشته حسابداری مناسب است ودر 52 اسلاید کامل می باشد. در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.     فهرست اسلایدها مقدمه […]

ادامه مطلب

پاورپوینت جهاني شدن و توسعه این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع جهاني شدن و توسعه  انجام گرفته است. برای رشته مدیریت بازرگانی مناسب است و در ۲۲ اسلاید کامل می باشد.در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. […]

ادامه مطلب