در این فایل عناوین ذیل در خصوص قسمت طراحی تغذیه بردهای دارای قطعات Artix شرکت Xilinx بیان شده اند.       خصوصیات توان و تغذیه در سری های Artix7.     معماری منبع تغذیه در سطح سیستم برای کاربردهای FPGA..  رگولاتورهای پل (POL).        رگولاتورهای خطی کم مصرف (LDOs)        منابع تغذیه حالت سوییچ(SMPS)        نیازمندی های نمونه تغذیه FPGA..       ملاحظات منبع تغذیه.        چندین  نکته در مورد بخش مدیریت تغذیه.         تفاوت بین تغذیه های سویچینگ و خطی..      برد آموزشی برای FPGA سری Artix-7 توسط شرکت Xilinx.       بررسی ولتاژ و جریان..           کنترل ولتاژ VCCO_VADJ.         سیستم تغذیه برد …

شما قبلا پسندیده اید